Chơi bóng bàn ở nhiều địa điểm khác nhau ở Mitteleld - XNUMX - với các huấn luyện viên có trình độ - XNUMX - từ ngày 14 tháng XNUMX - XNUMX - 18. tháng tám - XNUMX - Thứ Năm hàng tuần từ 17.30:19.00 chiều đến XNUMX:XNUMX tối
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vợt bóng bàn và quả bóng bàn.