Súng cao su của tôi bay được bao xa?
Chúng tôi sẽ cùng bạn làm những quả bóng bằng súng cao su, bạn có thể chơi thử sau đó.