Cờ vua trên Brunnenplatz (tại trạm xe điện Am Mittelfelde)
i
mỗi thứ tư:
10. tháng tám
17. tháng tám
24. tháng tám
từ 16.00 giờ chiều đến 18.00 giờ chiều

Có sẵn một chuyên gia cờ vua, người sẽ sẵn lòng giải thích các quy tắc cho những người chưa có kinh nghiệm.