Bạn có cần trợ giúp điền vào các tài liệu của mình không? Vui lòng mang theo tất cả các tài liệu của bạn. Ưu đãi là miễn phí!

Thứ 10 hàng tuần 00:13 - 00:XNUMX

Ở đâu?
văn phòng Nachbarschaftstreff
Am Mittelfeldvà 104
30519 Hannover 

Hẹn gặp qua email:  formularhilfe@schmitt-ev.de

hoặc qua điện thoại: (+49 511) 9822146

→ Trợ giúp điền đơn
→ Giải thích các công văn
→ Viết thư ngắn
→ Các ứng dụng trực tuyến, ví dụ: cho nhà trẻ
→ Xin lưu ý rằng ưu đãi KHÔNG bao gồm bất kỳ lời khuyên pháp lý hoặc xã hội nào.