Hôm nay bạn có thể thử các loại xe mini khác nhau với chúng tôi.
Bạn có thể trải nghiệm cảm giác khác biệt như thế nào và bạn thích lái loại xe nào nhất.