Địa điểm và thời gian của từng cơ sở diễn ra các hoạt động sẽ được thông báo tại đây vào ngày 17 tháng 2022 năm XNUMX.

 

Vui lòng liên hệ:
Gudrun Schildt

Gemeinwesenarbeit Mittelfeld, Gudrun.Schildt@Hannover-Stadt.de, Tel: 168 - 33779
Sven Berger
Quản lý quận thành phố Döhren-Wülfel, Sven.Berger@Hannover-Stadt.de, Tel: 168 - 41189