Chợ trời khu phố thứ hai ở quận Vital trên Seelhorst
Am Thứ bảy ngày 24 tháng XNUMX tìm thấy từ 13 - Đồng hồ 17 lại một khu chợ trời ấm cúng trong khu phố quan trọng mới trên Seelhorst trong quận Mittelfeld thay vì. Đây là sự kiện chung của ban quản lý học khu ở Vitalquartier và Tag-Werke. Đối với sức khỏe thể chất tất nhiên cũng được quan tâm. Chợ trời cũng mang đến cơ hội tốt để tìm hiểu về quận mới. Chợ trời diễn ra trên những mảng xanh trước tòa nhà "An der Weidenkirche 18". Các cá nhân vẫn có thể đăng ký gian hàng riêng miễn phí cho đến ngày 22 tháng XNUMX. Liên hệ: Quản lý khu vực Annkathrin Knorr (annkathrin.knorr@diakovere.de; 0511 / 8603-288).