Thư viện di động Hanover hoạt động 14 ngày một lần vào các ngày thứ Tư, từ 14.00 giờ chiều đến 16.00 giờ chiều tại Gleiwitzer Straße 21 - 25.
Nó cung cấp khoảng 3500 đầu sách, phương tiện AV cho trẻ em và người lớn không có rào cản.

Chỉ cần ghé qua và xem những gì thư viện di động cung cấp. Tại đây mọi người có thể tìm thấy thứ gì đó để duyệt hoặc mượn sách nói, phim hoặc DV cho trẻ em, thanh niên hoặc người lớn.

Việc lựa chọn liên tục được thêm vào và trao đổi. Thư viện di động đặc biệt chú trọng đến các phương tiện truyền thông dành cho trẻ em được phát triển tốt.

Cũng có thể đặt hàng trước - Thông tin: Thư viện di động thành phố, ĐT: 0511 168-46564, E-Mail: 42.23.5@hannover-stadt.de