Giáo dục & Công việc

FJ / BFD

FJ / BFD

Tên cơ sở / trung tâm đào tạo, địa chỉ: Học viện Điều dưỡng và Xã hội GmbH Karlsruher Straße 2b và 2c 30519 Hanover FSJ / BFD im ...

Mehr lesen
Công việc nhỏ (450 €)

Công việc nhỏ (450 €)

Tên cơ sở / trung tâm đào tạo, địa chỉ: Học viện Điều dưỡng và Các vấn đề Xã hội GmbH Karlsruher Straße 2b và 2c 30519 Hannover Việc làm nhỏ tại ...

Mehr lesen
thực tập sinh

thực tập sinh

Tên cơ sở / trung tâm đào tạo, địa chỉ: Học viện Điều dưỡng và Xã hội GmbH Karlsruher Straße 2b và 2c 30519 Hanover Thực tập tại ...

Mehr lesen
Đào tạo

Đào tạo

Tên cơ sở / trung tâm đào tạo, địa chỉ: Học viện Điều dưỡng và Xã hội GmbH, Karlsruher Straße 2b và 2c, 30519 Hanover, Đức Đào tạo tại ...

Mehr lesen