Nachbarschaftstreff Mittelfeld

SchMitt e.V. & geMit eV: Mở Café trong Nachbarschaftstreff

Mở quán cà phê ở Nachbarschaftstreff Thứ Năm hàng tuần 10:00 sáng - 13:00 chiều Mittelfelde 104 ... uống một tách trà hoặc cà phê ... đọc báo ... nói chuyện ... thư giãn Vui lòng ghé qua! Liên hệ: ĐT 899 925 94 / ...

Mở quán cà phê ở Nachbarschaftstreff

Mở quán cà phê ở Nachbarschaftstreff Thứ Năm hàng tuần 10:00 sáng - 13:00 chiều Mittelfelde 104 ... uống một tách trà hoặc cà phê ... đọc báo ... nói chuyện ... thư giãn Vui lòng ghé qua! Liên hệ: ĐT 899 925 94 / ...

Nachbarschaftstreff Mittelfeld

Nachbarschaftstreff Mittelfeld

Der Nachbarschaftstreff-Mittelfeld là một trung tâm văn hóa xã hội hợp tác được tài trợ bởi thành phố Hanover. Bốn hiệp hội làm việc cùng nhau ở đây và được đại diện bình đẳng trong một ban cố vấn người dùng. Ở đó, các câu hỏi mở được làm rõ và mới ...