Der Nachbarschaftstreff-Mittelfeld là một trung tâm văn hóa xã hội hợp tác được tài trợ bởi thành phố Hanover. Bốn hiệp hội làm việc cùng nhau ở đây và được đại diện bình đẳng trong một ban cố vấn người dùng. Ở đó, các câu hỏi mở được làm rõ và mới ...