Giấy tờ bay lung tung trên vỉa hè, thiết bị hư hỏng trong sân chơi, đèn đường bị lỗi, nhiễu động do tiếng ồn - rất nhiều vấn đề, cả lớn và nhỏ, có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng trong cuộc sống!

Bạn cũng có thể liên hệ với Quản lý quận liên hệ với thủ phủ bang Hanover:

Sven Berger - Quản lý khu vực quận Döhren-Wülfel
Theodor-Lessing-Platz 1, 30159 Hanover

Tel 168-41189
E-mail: 18.63.08@hannover-stadt.de

Quản lý khu vực
...sắp xếp các cuộc tiếp xúc giữa công dân, các cơ quan trong huyện, hội đồng huyện và chính quyền
...quan tâm đến các mối quan tâm của cư dân, mạng lưới, hiệp hội và tổ chức
...tạo ra xung lực và thúc đẩy sự phát triển của quận đô thị
Thông tin thêm về đô thị?
Tại đây, bạn có thể tìm thêm thông tin về những phát triển hiện tại ở quận Döhren-Wülfel: