Mở quán cà phê ở Nachbarschaftstreff

Thứ Năm hàng tuần từ 10:00 chiều - 13:00 chiều

Am Mittelfeldvà 104

… Uống một tách trà hoặc cà phê

…Đọc báo

… Có những cuộc trò chuyện

…thư giãn

Chào mừng bạn đến thăm!

Vui lòng liên hệ:
ĐT. 899 925 94 / WhatsApp 016096609712 / rueck@schmitt-ev.de