Làm thế nào bạn có thể tham gia?

Viết thư cho chúng tôi qua email: gutzuwissen@schmitt-ev.de
hoặc qua WhatsApp: +49 160 96609712

Là một người riêng tư:

 • Bạn nghe về một đề nghị trong Mittelfeld hoặc từ một đề nghị có trong Mittelfeld không có ở đó?
 • Bạn biết những người cần thông tin?
 • Bạn cần thông tin cho mình?
  Ví dụ: Bạn đang tìm kiếm một khóa học ngôn ngữ. Họ đang tìm việc. Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ với các biểu mẫu. Bạn đang tìm kiếm một khóa học thể thao cho bản thân hoặc con cái của mình.

Là một tổ chức phi lợi nhuận:

 • Bạn có đề nghị trong tổ chức của bạn không? Hãy gửi cho chúng tôi tài liệu thông tin.
 • Bạn biết những người cần thông tin?
 • Bạn cần thông tin cho mình?

Là một nhà kinh doanh:

 • Bạn đang tìm kiếm nhân viên mới trong công ty của mình cho một vị trí cố định, thực tập, làm việc tình nguyện ...? Vui lòng gửi cho chúng tôi tài liệu thông tin và hồ sơ dự thầu.
 • Bạn biết những người cần thông tin?
 • Bạn cần thông tin cho mình?