Những gì?
Giờ tư vấn mở, không cần hẹn trước

Khi nào?
Thứ Hai hàng tuần từ 10:30 chiều - 12:00 chiều

Ở đâu?
Nachbarschaftstreff Mittelfeld, Tại Mittelfeldvà 104

ĐT: 0511 8603-367
ĐT: 0511 8603-368

 

 

 

  • Tìm việc / thực tập / đào tạo
  • Trợ giúp với một ứng dụng
  • Giúp ly thân, ly hôn, mất bạn đời hoặc các vấn đề trong gia đình
  • Món nợ
  • Gewalt
  • ốm
  • tìm kiếm căn hộ

ĐT: 0511 8603-367
ĐT: 0511 8603-368