sức khỏe

trạm y tế ở Mittelfeld

trạm y tế ở Mittelfeld

Hỗ trợ việc triển khai các trạm y tế trong Mittelfeld đã tìm kiếm! Cách đây vài tuần, dự án Sống khỏe - sống khỏe ...

Mehr lesen

Tôi có thể chủng ngừa Corona ở đâu?

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tổng quan đầy đủ về "Tiêm chủng Corona: địa điểm và ngày tháng" cho vùng Hanover. Vui lòng chứng minh nhân dân và nếu có thể thẻ tiêm chủng ...

Mehr lesen