Tình nguyện

Cửa hàng tình nguyện WILLI

Cửa hàng tình nguyện WILLI

Tôi sẽ giải quyết được nó! Nhóm của chúng tôi: Bà Karin Ziezalka và Bà Elisabeth Milzner Cả hai đều chịu trách nhiệm điều phối các tình nguyện viên trong ...

Mehr lesen
Thẻ tình nguyện viên

Thẻ tình nguyện viên

Tình nguyện xứng đáng được ghi nhận. Thẻ tình nguyện viên dành cho tất cả các tình nguyện viên có cam kết thời gian đặc biệt cao.  

Mehr lesen

Trung tâm tình nguyện Hanover

Trung tâm Tình nguyện Hannover là đầu mối liên hệ của bạn về mọi vấn đề liên quan đến công việc tình nguyện. Nhiệm vụ chính của trung tâm tình nguyện ...

Mehr lesen