Hannover Mittelfeld - trang chủ cho quận của chúng tôi

Chào mừng đến với HanoverMittelfeld Trang mạng!

Trang web này được vận hành bởi huyện hội SchMitt e.V. – Schönes Mittelfeld.

Tin tức

Thông tin về trợ cấp nhà ở 2023

Thông tin về trợ cấp nhà ở 2023

Kiểm tra quyền được hưởng trợ cấp nhà ở của bạn Cải cách trợ cấp nhà ở 2023 Với cải cách trợ cấp nhà ở 2023, trợ cấp nhà ở đã tăng lên đáng kể và một nhóm lớn hơn...

Mehr lesen

Sự kiện

»Chúng tôi mong đợi thông tin sự kiện của bạn.

Những sự kiện đã qua "