کتابخوانی در Nachbarschaftstreff

چهارشنبه 13 تیرماه ساعت 16:30

نویسنده کلودیا ریمکوس از کتاب خود "Eichengrund" می خواند. قهوه و کیک هم هست.