آموزش گفتار اشمیت برای مردم بیرون Mittelfeld کسانی که می خواهند آلمانی یاد بگیرند و تمرین کنند! (سطح زبان A2 / B1)

گروه 1:
چه وقت؟ هر دوشنبه از ساعت 14 الی 00:15
از کجا؟ Im Nachbarschaftstreff، در Mittelfelde 104 ، 30519 هانوفر
گروه 2:
چه وقت؟ شنبه ها (زمان با هماهنگی)
از کجا؟ اتاق های Gemeinwesenarbeit Mittelfeld، Ahornstr. 2, 30519 هانوفر
علاقه؟ سپس لطفاً به مدیر پروژه دانیلا راک +4916096609712 / rueck@schmitt-ev.de پیام دهید.

بودجه این پروژه توسط هیئت مشاوره ادغام Döhren-Wülfel.