دوخت باز / تعمیر لباس 

چه وقت؟    شروع: دوشنبه، 11 مارس 2024، سپس هر دو هفته یکبار (هفته تقویم فرد)

16:30 بعد از ظهر - 18:30 بعد از ظهر

از کجا؟        Nachbarschaftstreff Mittelfeld، در Mittelfeldو 104

بود؟      روی چرخ خیاطی با هم بدوزید، با هم تبادل نظر کنید و لباس را تعمیر کنید. با قهوه، چای و کلوچه به راحتی کنار هم بنشینید.

ما مشتاقانه منتظر شنیدن ایده های بیشتری از شرکت کنندگان هستیم! به عنوان مثال، شما همچنین می توانید مواد خود را برای قلاب بافی یا گلدوزی بیاورید.

پرسیدن؟ rueck@schmitt-ev.de / تلفن 8756439 / واتساپ 016096609712