ویلی – ساعات اداری

هر چهارشنبه از ساعت 16.00 الی 17.00 Nachbarschaftstreff Mittelfeld، در Mittelfeldو 104

 

مسئول تماس برای ساعات مشاوره، الیزابت میلزنر است.

 

آیا فروشگاه داوطلب Mittelfeld
مسئولیت هماهنگی داوطلبان در منطقه را بر عهده دارد Mittelfeldیعنی میانجیگری انجام تکالیف توسط داوطلبان آموزش دیده.

ارجاع به افرادی انجام می شود که به دنبال یا نیاز به پشتیبانی هستند.

 

آیا فروشگاه داوطلب Mittelfeld
همچنین نقطه تماس افرادی است که می خواهند در منطقه داوطلب شوند

 

تماس با ما:
فروشگاه داوطلب WILLI

Am Mittelfelde 104 ، 30519 هانوفر
تلفن: 0511/9691826
ایمیل: frei-willi@gmx.de