WILLI در چهارشنبه مکانی برای ملاقات ها، تبادل تجربیات، گفتگوها و فعالیت های مشترک برای علاقه مندان به کار داوطلبانه و افرادی است که در زندگی روزمره نیاز به حمایت دارند.

ما در Nachbarschaftstreff، در Mittelfeldو 104

ثبت نام لازم نیست.