به اطلاعات نیاز دارید؟ بدست آوردن!

چه زمانی؟ سه شنبه 26 ژوئیه از ساعت 14:30 تا 16:30

کجا؟ زمین بازی عادلانه - Am Gundelachweg

(در کنار مرکز خانواده CJD)

Gut zu wissen Kiste - این چیه؟

شما به اطلاعاتی در مورد…

… کودکان / جوانان / خانواده
… جای خالی (کار)
…آموزش
... اوقات فراغت و فرهنگ
…سلامتی
… کمک به پشتیبانی

  • افرادی را می شناسید که به اطلاعات نیاز دارند؟
  • شما در مورد یک پیشنهاد می شنوید Mittelfeld یا از پیشنهادی که در آن موجود است Mittelfeld اونجا نه؟
  • مثال: شما به دنبال دوره زبان هستید. دنبال کار می گردند. شما به دنبال پشتیبانی با فرم ها هستید. شما به دنبال یک دوره ورزشی برای خود یا فرزندانتان هستید.