رقص و حرکت برای کودکان Mittelfeld 

  •  5 - 13 سال
  • هزینه هر کودک در ماه: 5 €
  • ماهانه پرداخت کنید، هر ماه ثبت نام کنید
    neu
  • وقتی که: هر جمعه از ساعت 15:30 تا 17:00
  • کجا: Rüpaytreff، Am Rübezahlplatz 9
  • فقط با ثبت نام: rueck@schmitt-ev.de / تلفن 8756439 / واتساپ 016096609712