آیا برای تکمیل مدارک خود به کمک نیاز دارید؟ لطفا تمام مدارک خود را همراه داشته باشید. پیشنهاد رایگان است!

هر چهارشنبه ساعت 10:00 الی 13:00

از کجا؟
دفتر Nachbarschaftstreff
Am Mittelfeldو 104
30519 هانوفر 

قرار ملاقات از طریق ایمیل:  formularhilfe@schmitt-ev.de

و یا با تلفن: (+49 511) 9822146

→ در پر کردن برنامه ها کمک کنید
→ توضیحات مربوط به مکاتبات رسمی
→ نوشتن نامه های کوتاه
applications برنامه های آنلاین ، به عنوان مثال برای مکان های مهد کودک
→ لطفا توجه داشته باشید که این پیشنهاد شامل هیچ گونه مشاوره حقوقی یا اجتماعی نیست.