می توانید بعدازظهر خود را با ما بگذرانید
وقتی که: هر پنجشنبه از ساعت 14.30:17.30 تا XNUMX:XNUMX
کجا: Nachbarschaftstreff و فضای باز Mittelfeldو 104

  • آیا می خواهید بازی کنید و بدوید، نقاشی کنید و کاردستی انجام دهید؟
  • آیا از آتش سوزی، ساخت و ساز و کاوش لذت می برید؟
  • آیا می خواهید مواد ورزشی و تجهیزات سوارکاری را امتحان کنید؟
  • ما گروه ثابتی نداریم.
  • شما فقط می توانید بیایید
  • به والدین خود بگویید کجا می روید

برای پرسیدن؟
تلفن: 0511 270901-17