می توانید بعدازظهر خود را با ما بگذرانید
وقتی که:
هر سه شنبه از ساعت 16.00:18.00 تا XNUMX:XNUMX

WO: ساختمان مدرسه و محوطه بیرونی Beuthener Straße 23

  • آیا به ورزش علاقه دارید؟
  • آیا ایده ای برای یک پروژه کوچک دارید؟
  • آیا دوست دارید با دیگران چت کنید، نقاشی کنید، کاردستی انجام دهید، شیرینی بپزید و ...؟
  • ما گروه ثابتی نداریم.
  • شما فقط می توانید بیایید
  • به والدین خود بگویید کجا می روید.

برای پرسیدن؟
تلفن: 0511-16843245