گروه زنان "ملاقات و غذا خوردن"

 • از کجا؟ Rüpaytreff, Rübezahlplatz 9, 30519 Hanover
 • چه وقت؟ هر سه شنبه 16:30 صبح تا 19:00 بعد از ظهر
 • بود؟
  در یک گروه کوچک ملاقات کنید تا با هم آشپزی و آشپزی کنید
  تبادل. فقط با ثبت نام - ثبت نام هر هفته
  جدید!
 • سوالات و ثبت نام: rueck@schmitt-ev.de / تلفن 8756439 /
  واتساپ 016096609712