مکان‌ها و زمان‌های هر تأسیساتی که در آن فعالیت‌ها انجام می‌شود، در تاریخ 17 نوامبر 2022 در اینجا اعلام می‌شود.

 

تماس با ما:
گودرون شیلدت

Gemeinwesenarbeit Mittelfeld، Gudrun.Schildt@Hannover-Stadt.de، تلفن: 168 – 33779
سون برگر
مدیریت منطقه شهر Döhren-Wülfel، Sven.Berger@Hannover-Stadt.de، تلفن: 168 - 41189