بازار فروش دوم محله در منطقه Vital در Seelhorst
Am شنبه 24 شهریور از 13 - ساعت 17 دوباره بازاری دنج محله ای در منطقه حیاتی جدید در Seelhorst در منطقه Mittelfeld بجای. این رویداد مشترک مدیریت منطقه در Vitalquartier و Tag-Werke است. البته برای سلامت جسمانی نیز مراقبت می شود. بازار کثافت نیز فرصت خوبی برای آشنایی با منطقه جدید ارائه می دهد. بازار کثیف در مناطق سبز روبروی ساختمان "An der Weidenkirche 18" برگزار می شود. افراد خصوصی همچنان می توانند تا 22 سپتامبر غرفه خود را به صورت رایگان ثبت کنند. تماس: مدیر منطقه آنکاترین کر (annkathrin.knorr@diakovere.de; 0511/8603-288).