شهرداری

زندگی در منطقه Döhren-Wülfel-Mittelfeld

زندگی در منطقه Döhren-Wülfel-Mittelfeld

کاغذهایی که روی سطح پیاده رو به اطراف پرواز می کنند ، یک وسیله آسیب دیده در زمین بازی ، یک چراغ خیابان معیوب ، تداخل ناشی از سر و صدا - مشکلات گسترده ای ، کوچک و بزرگ ، می تواند رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار دهد! شما همچنین می توانید با تماس بگیرید ...