باز کردن کافه در Nachbarschaftstreff

هر پنجشنبه 10:00 عصر - 13:00 عصر

Am Mittelfeldو 104

... یک فنجان چای یا قهوه بنوشید

…روزنامه خواندن

... گفتگو کنید

…آروم باش

شما خوش آمدید که بیایید!

تماس با ما:
تلفن 899 925 94 / واتس اپ 016096609712 / rueck@schmitt-ev.de