اوقات فراغت و فرهنگ

13 مارس، 10 صبح SoVD: صبحانه زنان

13 مارس، 10 صبح SoVD: صبحانه زنان

صبحانه زنان در SoVD Hannover-Süd - Doris Schröder-Köpf شما را دعوت می کند روز دوشنبه، 13 مارس، انجمن اجتماعی SoVD شما را به یک صبحانه زنانه دعوت می کند...

lesen مهر

رویدادها

»ما مشتاقانه منتظر اطلاعات رویداد شما هستیم.

رویدادهای گذشته »