کتابخانه سیار کتابخانه شهر هانوفر هر 14 روز در Gleiwitzerstrasse متوقف می شود. حدود 3500 کتاب بدون مانع و رسانه AV برای کودکان و بزرگسالان ارائه می دهد.
از 01.11.2021 نوامبر XNUMX، خوانندگان می توانند به کتابخانه سیار در هانوفر برگردند.
با توجه به ظرفیت اتاق کوچک، یک خانوار یا یک نفر می توانند برای مرور، قرض گرفتن و غیره وارد شوند.
برای نوبت دهی می توانید با شماره 0511-168-46564 یا از طریق ایمیل اقدام کنید.
ارسال OeB5-2021-09
تاریخ دقیق برای Mittelfeld شما در پیدا کنید جدول زمانی.
می توانید اطلاعات بیشتری در مورد کتابخانه موبایل پیدا کنید اینجا.

آدرس:
خیابان گلیویتزر 21-25
30519 هانوفر
ساعات کار:
چهارشنبه ها هر 14 روز
14: 00 - 16: 00
تماس با ما:
0511 168-45721
42.23.5@hannover-stadt.de