کمک به پشتیبانی

طرح سلامت Mittelfeld

طرح سلامت Mittelfeld

دریابید که کجا می توانید پیشنهادات (سلامتی) را پیدا کنید! گاهی اوقات پیگیری آن چندان آسان نیست. چه گزینه های ورزشی وجود دارد ...

lesen مهر
فروشگاه داوطلب WILLI

فروشگاه داوطلب WILLI

WILLI با آن مقابله می کند! تیم ما: خانم کارین زیزلکا و خانم الیزابت میلزنر هر دو مسئول هماهنگی داوطلبان در...

lesen مهر
فرم کمک در Nachbarschaftstreff Mittelfeld

فرم کمک در Nachbarschaftstreff Mittelfeld

آیا برای تکمیل مدارک خود به کمک نیاز دارید؟ لطفا تمام مدارک خود را همراه داشته باشید. پیشنهاد رایگان است! هر چهارشنبه ساعت 10:00 -...

lesen مهر