داوطلب شدن

فروشگاه داوطلب WILLI

فروشگاه داوطلب WILLI

WILLI با آن مقابله می کند! تیم ما: خانم کارین زیزلکا و خانم الیزابت میلزنر هر دو مسئول هماهنگی داوطلبان در...

lesen مهر

روز جهانی داوطلب

پنجم دسامبر از سال 5 به عنوان بزرگداشت سالانه و روز اقدام برای به رسمیت شناختن و ترویج تعهد داوطلبانه است. او بود...

lesen مهر
کارت داوطلبان

کارت داوطلبان

کار داوطلبانه شایسته تقدیر است. کارت داوطلبی برای همه داوطلبان با تعهد زمانی بالا.  

lesen مهر

رویدادها

»ما مشتاقانه منتظر اطلاعات رویداد شما هستیم.

رویدادهای گذشته »