داوطلب شدن

فروشگاه داوطلب WILLI

فروشگاه داوطلب WILLI

WILLI با آن مقابله می کند! تیم ما: خانم کارین زیزلکا و خانم الیزابت میلزنر هر دو مسئول هماهنگی داوطلبان در...

lesen مهر
کارت داوطلبان

کارت داوطلبان

کار داوطلبانه شایسته تقدیر است. کارت داوطلبی برای همه داوطلبان با تعهد زمانی بالا. ...

lesen مهر

رویدادها

» منتظر اطلاعات رویداد شما هستیم. «

» رویدادهای گذشته »