SoVD در جشنواره DIAKOVERE

SoVD در جشنواره DIAKOVERE

DIAKOVERE تولد آنا را جشن می گیرد - SoVD Hannover-Süd تبریک می گوید یکشنبه، 28 اوت، DIAKOVERE 125 سال تولد Annastift را در Vitalquartier با یک مهمانی فراگیر، بزرگ و رنگارنگ در اطراف Weidenkirche جشن می گیرد. انجمن اجتماعی محلی SoVD درگیر...

شرایط استفاده از تابلوی کار برای جویندگان کار

شرایط استفاده از "Gut zu wissen تبادل کار" برای کسانی که به دنبال: "Gut zu wissen تبادل کار» توجه را به پیشنهادات شغلی از طرف اشخاص ثالث جلب می کند. پیشنهادات شغلی توسط شرکت ها و افراد تماس مربوطه ارائه می شود. مسئول ...