ما بسیار خوشحالیم که جشنواره همسایگان موفقیت بزرگی داشت!

به همراه SoVD که قبل از این سازماندهی کردیم Nachbarschaftstreff جشنی به مناسبت روز همسایگی اروپا در 20 می.

اقدامات کوچکتر و بزرگتر در بسیاری از نقاط هانوفر و در سراسر اروپا انجام شد تا نمونه ای برای انسجام اجتماعی و علیه طرد اجتماعی باشد.

In Mittelfeld یک تور دوچرخه سواری مشترک از طریق Seelhorst و Vitalquartier و یک کمپین نقاشی و مشارکت با موضوعات "همسایگی خوب است..." و "صلح در جهان" برگزار شد. ایده دوم توسط یکی از ساکنان میتفلد مطرح شد. همچنین سوسیس و نوشیدنی از SoVD، و همچنین یک بوفه کیک از کلیسای گریس وجود داشت.

ما بسیار سرگرم شدیم و نمی‌توانیم منتظر باشیم تا سال آینده شما را دوباره در 26 مه 2023 ببینیم - برای جشنواره همسایگان.