به منطقه هانوفر خوش آمدیدMittelfeld!

این وب سایت توسط انجمن منطقه اداره می شود SchMitt e.V. - Schönes Mittelfeld.

اخبار

جشنواره Rübezahl در 17 اوت 2024

جشنواره Rübezahl در 17 اوت 2024

دعوت به مهمانی در Rübezahl «ما در Mittelfeld - 70 سال Rübezahlbrunnen" بدین وسیله شما را صمیمانه به جشن روز شنبه هفدهم در روبزهل دعوت می کنیم...

lesen مهر

رویدادها

» منتظر اطلاعات رویداد شما هستیم. «

» رویدادهای گذشته »